Η τεχνική υποστήριξη για λογισμικό καλύπτει αποκλειστικά ερωτήσεις που αφορούν την σωστή εγκατάσταση προγραμμάτων και μόνον και όχι ότι αφορά την χρήση ή την εκπαίδευση των χρηστών σε αυτά.

Your Name (required) / Το όνομα σας (απαραίτητο)


Your Email (required) / Το email σας (απαραίτητο)


RMA No (if applicable) / Αριθμός RMA (Αν υπάρχει) ή Τηλέφωνο επικοινωνίας


Subject / Θέμα


Error Description / Περιγραφή σφάλματος


Attachments (Max: 2MB) / Συνημμένα (μεγ. 2MB. Μόνο .doc .docx .pdf .jpg)


Αποδοχή όρων
(δείτε στο τέλος της φόρμας: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ RMA)ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Για αποστολές προϊόντων στο service δείτε την σελίδα ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

Η παρούσα φόρμα συμπληρώνεται από τον πελάτη και κρίνεται αναγκαία για την παραλαβή και επισκευή του προϊόντος. Χωρίς αυτήν δεν θα παραλαμβάνεται το εμπόρευμα. Για τις παρακάτω περιπτώσεις ο πελάτης θα χρεώνεται με βάση το αντίστοιχο Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών:
1. Προϊόντα που αντιπροσωπεύει η εταιρεία μας και είναι εκτός εγγυήσεως. 2. Προϊόντα που η βλάβη έχει προκύψει από κακή χρήση. 3. Προϊόντα στα οποία θα γίνει εγκατάσταση κάποιου software ή ανταλλακτικών. 4. Η τεχνική υποστήριξη για λογισμικό καλύπτει αποκλειστικά ερωτήσεις που αφορούν την σωστή εγκατάσταση προγραμμάτων και μόνον και όχι ότι αφορά την χρήση ή την εκπαίδευση των χρηστών σε αυτά. Όλα τα ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ της ΑΜΥ ΑΕ υποστηρίζονται ΜΟΝΟ μέσω email και ΟΧΙ τηλεφωνικά.

Κατά την διάρκεια της επισκευής και σε ότι αφορά τις επισκευές ηλεκτρονικού υπολογιστή ή αποθηκευτικών μέσων ή προϊόντων που φέρουν αποθηκευτικό μέσο, το τεχνικό τμήμα δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων τα οποία είναι αποθηκευμένα σε μαγνητικά μέσα (σκληρούς δίσκους, κάρτες μνήμης, κλπ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!  ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πριν την αποστολή  υπολογιστών/ συσκευών στο τεχνικό τμήμα.

Για προϊόντα στα οποία κατά τον έλεγχο δεν παρουσίασαν πρόβλημα (ανεξαρτήτως ισχύος εγγύησης) θα υπάρχει ελάχιστη χρέωση €35 συν ΦΠΑ. Παραλαβή με ευθύνη του πελάτη εντός 30 ημερών και πληρωμή μετρητοίς.Για κάθε επιπλέον ημέρα και μέχρι 60 ημέρες χρεώνεστε φύλαχτρα €0,15.Μετά την παρέλευση 90 ημερών το μηχάνημα διατίθεται για κοινωφελείς σκοπούς.

Οι παραπάνω όροι είναι πλήρως αποδεκτοί από τον πελάτη.