ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:

Για να κατεβάσετε τους ισολογισμούς, πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους:

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 (Αναμένεται)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΙΣΟΛ.ΕΛΠ 2015  (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012