Η Αμυ α.ε., εμπορική εταιρεία, με έδρα στα Βριλήσσια αττικής , 25 έτη παρουσία στον χώρο της πληροφορικής , ζητά γραφίστα/marketing Person, για δημιουργικό και προώθηση πωλήσεων.

Απαραίτητες γνώσεις :

 • Ενδιαφέρον για τον χώρο των τεχνολογιών αιχμής
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με δυνατότητα καλής συνεργασίας στο εργασιακό περιβάλλον
 • Πτυχίο ικανοτήτων γραφιστικής / μάρκετινγκ, η πιστοποιημένη πείρα στον χώρο
 • Γνώσεις χειρισμού Υπολογιστή, Windows/Office, Corel Paint shop Pro*, Illustrator, Photoshop
 • Γνώση πολύ καλών Αγγλικών

 (*) Θεμιτό αλλά όχι απαραίτητο

 

Προσφέρεται η δυνατότητα εργασίας σε μία δυναμική εταιρεία πληροφορικής.

Επαφή με Τεχνολογίες αιχμής, Φιλικό – ευχάριστο περιβάλλον

Αποδοχές ανάλογες προσόντων

 

Αποστολή Βιογραφικών στο email : applications@amy.gr

 •  Τμήμα Μάρκετινγκ – Marketing Dept.


Brief job description – Περιγραφή Θέσης  – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

 • Υποστήριξη εταιρικής ταυτότητας τμημάτων ΑΜΥ και προϊόντων. (marketing 101)
 • Δημιουργία – Ενημέρωση πλάνου Marketing & Επικοινωνίας (marketing 101)
 • Επικοινωνία – Διαπραγματεύσεις – Συνεργασία με τύπο  (marketing)
 • Επικοινωνία με Υπεύθυνους MARKETING & Επικοινωνίας των VENDORS (marketing)
 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ MARKETING (marketing)
 2. EMAIL CAMPAIGNS, (illustrator-Photoshop)
 3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ, (κατόπιν καθοδήγησης – marketing 101)
 4. EΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ (Αγγλικά-Τεχνικές Γνώσεις)
 • ·      ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 1. PRESS EVENTS – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ – PRESS KITS
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 1. ΣΤΗΣΙΜΟ ΜΑΚΕΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (OFFSET Ή ΨΗΦΙΑΚΗ)
 2. ΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΑ WEB (illustrator-Photoshop)
 • ·      ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ –
 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ MARKETING VENDORS ((marketing 101)
 2. ΔΙΑΝΟΜΗ υλικού ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
 • ·      ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ
 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ, (Αγγλικά)
 2. ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, (Αγγλικά – Μετάφραση)
 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  (Βασικές Τεχνικές Γνώσεις σε συνεργασία με πωλήσεις)

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε στέλνοντας το βιογραφικό σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Applications@amy.gr