Η Wacom εισάγει τα POS digital signature για ηλεκτρονική χειρόγραφη υπογραφή με την χρήση των Interactive Pen Displays

Οι ταμπλέτες της Wacom για ηλεκτρονική χειρόγραφη υπογραφή με συνδυασμό κατάλληλου λογισμικού και Wacom LCD tablet καλύπτει τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις για μια τέτοια υπηρεσία.

 

 –  Η ηλεκτρονική χειρόγραφη  υπογραφή – ή όπως λέγεται και δυναμική υπογραφή – εμπεριέχει πέρα από την ψηφιακή καταγραφή της χειρόγραφης υπογραφής, επιπλέον ατομικά χαρακτηριστικά του στιλ γραφής του ατόμου που την βάζει, στην ουσία μια “προηγμένη” υπογραφή και είναι τόσο έγκυρη όσο και η παραδοσιακή χειρόγραφη υπογραφή. 

Ακόμη και σε περίπτωση που αντιγραφεί οπτικά μια υπογραφή, η πιέσεις και η ταχύτητα δεν μπορούν να απομιμηθούν.