Προσωπικές υπογραφές χρησιμοποιούνται καθημερινά με σκοπό την αναγνώριση του ατόμου που την βάζει όταν πληρώνει σε ένα κατάστημα ή οπουδήποτε αλλού, ή όταν κλείνει ένα συμβόλαιο ασφάλειας, ή όταν πρέπει να ακολουθούν διοικητικές διαδικασίες σε ένα οργανισμό π.χ μια Τράπεζα. Επειδή οι ηλεκτρονικές – ψηφιακές – διαδικασίες θα εξαπλώνονται όλο και περισσότερο, η ηλεκτρονική χειρόγραφη υπογραφή θα γίνεται ολοένα και ποιο απαραίτητη. Για να γίνονται όλες αυτές οι ηλεκτρονικές διαδικασίες με έναν ασφαλή κι αδιάβλητο τρόπο, καλύπτοντας και τις νομικές απαιτήσεις, πρέπει η ηλεκτρονική χειροποίητη υπογραφή να ανταποκρίνεται σε αυτές. Η λύση συνδυασμός κατάλληλου λογισμικού και Wacom LCD tablet έρχεται να καλύψει τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις.

 

– Διαφορές μεταξύ ψηφιακής και ηλεκτρονικής χειρόγραφης υπογραφής

Υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά μεταξύ της ψηφιακής υπογραφής και της ηλεκτρονικής – και ονομαζόμενης δυναμικής – χειρόγραφης υπογραφής. Η παραδοσιακή ψηφιακή υπογραφή δημιουργείται συνήθως με μία συσκευή μέσω μιας διαδικασίας αναγνώρισης, χρησιμοποιώντας κάποιους κωδικούς PIN. Ο ιδιοκτήτης / νόμιμος κάτοχος της ψηφιακής υπογραφής πρέπει πρώτα να αποκτήσει τη συσκευή και τα PIN, προτού μπορέσει να την χρησιμοποιήσει. Επιπλέον αν κάποιο άλλο άτομο αποκτήσει συσκευή και PIN, μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό του πραγματικού κατόχου. Με άλλα λόγια, μοναδικά και προσωπικά χαρακτηριστικά όπως έχει η ηλεκτρονική χειρόγραφη υπογραφή δεν διατίθενται κατά την χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Σε αντίθεση, η ηλεκτρονική χειρόγραφη υπογραφή – ή όπως λέγεται και δυναμική υπογραφή – εμπεριέχει πέρα από την ψηφιακή καταγραφή της χειρόγραφής υπογραφής, επιπλέον ατομικά χαρακτηριστικά του στιλ γραφής του ατόμου που την βάζει.

Η ηλεκτρονική χειρόγραφη υπογραφή είναι στην ουσία μια “προηγμένη” υπογραφή και είναι τόσο έγκυρη όσο και η παραδοσιακή χειρόγραφη υπογραφή. Ολες οι αναφορές που ακολουθούν αναφέρονται στην ηλεκτρονική χειρόγραφη υπογραφή.

 

– Βιομετρική αναγνώριση υπογραφής και σύλληψης της μέσω των Wacom LCD tablet.

Wacom LCD tablet είναι σε θέση να συλλάβουν την χειρόγραφη υπογραφή και να εξασφαλίσουν τα στοιχεία εκείνα που θα την κάνουν μοναδική, τηρώντας τις σχετικές αυστηρές απαιτήσεις. Η ταμπλέτα στην οποία υλοποιείται η υπογραφή καταγράφει τις θέσεις – άξονες x , y – του στυλό. Επιπλέον καταγράφει την ταχύτητα και τις πιέσεις του στυλό. Αυτό οδηγεί στην δημιουργία ενός ατομικού και μοναδικού βιομετρικού αρχείου της δοθείσας υπογραφής που περιλαμβάνει σημαντικά περισσότερες πληροφορίες από την αναλογική υπογραφή. Κάθε χρήστης είναι μοναδικά συνδεδεμένος με την υπογραφή του και προστατεύεται από παραποιήσεις. Ακόμη και σε περίπτωση που αντιγραφεί μια υπογραφή, η πιέσεις και η ταχύτητα δεν μπορούν να απομιμηθούν.

image_sign

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Pressure/Πίεση – Speed/Ταχύτητα – Acceleration/Επιτάχυνση)

Τα τεχνικά πλεονεκτήματα των Wacom LCD tablet είναι αποτέλεσμα της υψηλής ανάλυσης και του μεγάλου αριθμού επιπέδου πιέσεων που μπορούν να αποδώσουν. Αυτό σημαίνει ότι η ακρίβεια των δεδομένων που καταγράφονται είναι εξαιρετικά καλή, με αποτέλεσμα το δημιουργημένο αρχείο της ηλεκτρονικής χειρόγραφης υπογραφής να είναι άριστης ποιότητας.

Η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής χειρόγραφης υπογραφής σε ένα οργανισμό είναι εύκολη κι επιφέρει μείωση κόστους στο χαρτί, έξοδα μεταφοράς, χρόνο που απαιτεί η αναζήτηση εγγράφων, έξοδα εκτύπωσης και αποθήκευσης με αποτέλεσμα την ταχεία απόσβεση της επένδυσης.