Από εδώ, μπορείτε να βλέπετε τα συνοπτικά προφίλ των εταιρειών* με αλφαβητική σειρά και με τις οποίες συνεργάζεται η ΑΜΥ ΑΕ (με τονισμένες τίς εταιρείες επαγγελματικών λύσεων). Επί του παρόντος η ΑΜΥ συνεργάζεται με περισσότερες από 150 εταιρείες, αναγνωρισμένες στον χώρο τους για την αξιοπιστία και την άψογη ποιότητα των προϊόντων τους.

This page has a summary of all companies we represent alphabetically (Highlighted are the companies with proffesional orientation). We are currently in cooperation with more than 150 suppliers recognized for their quality products , however the main companies we represent are the following.


                             Home

    Elo Touch Solutions

      

                  


AVMDistributorswww.avm.de
CITIZENDistributorswww.citizen.co.uk/gr/index.htm
CorelDistributors www.Corel.com
ELO-TOUCHDistributorswww.elotouch.com
HAUPAUGGEDistributorswww.hauppauge.com
INFOCUSDistributorswww.infocus.com
LIGRADistributorswww.ligra.it
MATROXDistributorswww.matrox.com/graphics/en
MONSTERDistributorswww.monstercable.com
PLANTRONICS Distributors www.plantronics.com
ROCCATDistributorswww.amy.gr/roccat
SEIKODistributorswww.seiko-i.com www.siibusinessproducts.com www.seiko-precision.de/en/site/matrix.xml
TRIPP-LITEDistributorswww.tripplite.com
WACOMDistributorswww.wacom.eu

*(υπό συνεχή ενημέρωση)
*under constant updates