Σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επικοινωνίες είναι μια

βασική προϋπόθεση για την επιτυχή πορεία της επιχειρηματικής

δραστηριότητας. Μια μεγάλη επιχείρηση διαθέτει τα κεφάλαια για την

προμήθεια του εξοπλισμού : Τηλεφωνικό κέντρο, αυτόματο τηλεφωνητή, φαξ,

modem / router, Ηub… Tι γίνεται όμως με τις μικρές και μικρομεσαίες

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απο 1 – 8 άτομα ; Μήπως ο προαναφερόμενος εξοπλισμός για

τις επικοινωνίες τους επιβαρύνει υπερβολικά? …

Πατήστε τον Σύνδεσμο για να διαβάσετε το άρθρο…