ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:

Για να κατεβάσετε τους ισολογισμούς, πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015

ΙΣΟΛ.ΕΛΠ 2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015

ΧΡΗΣΗ 2014

ΧΡΗΣΗ 2013
ΧΡΗΣΗ 2012